Kiểm soát khả năng sử dụng của ứng dụng Chia sẻ tệp trong mạng trên Chrome OS

Chính sách này kiểm soát việc có cho phép người dùng sử dụng tính năng Chia sẻ tệp trong mạng cho Google Chrome OS hay không.

Khi chưa định cấu hình chính sách này hoặc khi đặt chính sách thành True, người dùng sẽ có thể sử dụng tính năng Chia sẻ tệp trong mạng.

Khi đặt chính sách này thành False, người dùng sẽ không thể sử dụng tính năng Chia sẻ tệp trong mạng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)