รายการพื้นที่แชร์ไฟล์ของเครือข่ายที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

ระบุรายการพื้นที่แชร์ไฟล์ของเครือข่ายซึ่งกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

รายการย่อยแต่ละรายการของนโยบายคือออบเจ็กต์ที่มีสมาชิก 2 รายการ ได้แก่ "share_url" และ "mode" โดยที่ "share_url" ควรเป็น URL ของพื้นที่แชร์และ "mode" ควรเป็น "drop_down" หรือ "pre_mount" โหมด "drop_down" บ่งชี้ว่าจะมีการเพิ่ม "share_url" ลงในรายการแบบเลื่อนลงของการสำรวจพื้นที่แชร์ ส่วนโหมด "pre_mount" บ่งชี้ว่าจะมีการต่อเชื่อม "share_url"
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NetworkFileSharesPreconfiguredShares

ค่าตัวอย่าง:

[
{
"mode": "drop_down",
"share_url": "smb://server/share"
},
{
"mode": "drop_down",
"share_url": "\\\\server\\share"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

รายการพื้นที่แชร์ไฟล์ของเครือข่ายที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า (เราเลิกใช้งานช่องบรรทัดเดียวแล้วและจะนำออกในเร็วๆ นี้ โปรดเริ่มใช้กล่องข้อความหลายบรรทัดด้านล่างนี้)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesPreconfiguredShares
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesPreconfiguredShares
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)