เปิดใช้งานการคาดการณ์เครือข่าย

เปิดใช้การคาดการณ์เครือข่ายใน Google Chrome และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านี้

วิธีนี้จะควบคุมการโหลด DNS ล่วงหน้า, การเชื่อมต่อ TCP และ SSL ล่วงหน้า และการแสดงผลหน้าเว็บล่วงหน้า

หากคุณตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนหรือลบล้างการตั้งค่านี้ใน Google Chrome ไม่ได้

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ไว้ ระบบจะปิดใช้การคาดการณ์เครือข่าย แต่ผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เปิดใช้งานการคาดการณ์เครือข่าย


 1. คาดการณ์การทำงานของเครือข่ายจากการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. คาดคะเนการทำงานของเครือข่ายบนเครือข่ายต่างๆ ที่ไม่ใช่เครือข่ายมือถือ (เลิกใช้งานใน 50, นำออกใน 52 หลังจาก 52 หากมีการกำหนดค่า 1 ระบบจะถือว่าเป็นค่า 0 - คาดคะเนการทำงานของเครือข่ายบนการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. อย่าคาดการณ์การทำงานของเครือข่ายจากการเชื่อมต่อเครือข่ายใดๆ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)