நெட்வொர்க் கணிப்பை இயக்கு

Google Chrome இல் நெட்வொர்க் யூகத்தை இயக்கி இந்த அமைப்பைப் பயனர் மாற்றுவதைத் தடுக்கும்.

இது DNSஐ முன்னரே பெறுவதையும், TCP, SSL ஆகியவற்றை முன்னரே இணைப்பதையும் இணையப் பக்கங்களை முன்னரே ஏற்றுவதையும் கட்டுப்படுத்தும்.

இந்த விருப்பத்தை 'எப்போதும்', 'ஒருபோதும் இல்லை' அல்லது 'வைஃபை மட்டும்' என அமைத்தால், இந்த அமைப்பை பயனர்களால் Google Chrome இல் மாற்றவோ மேலெழுதவோ முடியாது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டு இருந்தால், நெட்வொர்க் யூகம் இயக்கப்படும், ஆனால் பயனரால் அதனை மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

நெட்வொர்க் கணிப்பை இயக்கு


 1. எந்தவொரு நெட்வொர்க் இணைப்பிலும் நெட்வொர்க் செயல்பாடுகளை யூகிக்கும்
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. செல்லுலார் அல்லாத எந்த நெட்வொர்க்கிலும் நெட்வொர்க் செயல்பாடுகளை யூகி. (50 இல் தடுக்கப்பட்டது, 52 இல் அகற்றப்பட்டது. 52க்குப் பின், மதிப்பானது 1 ஆக அமைக்கப்பட்டால், அது 0 ஆகக் கருதப்படும் - எந்த நெட்வொர்க் இணைப்பிலும் நெட்வொர்க் செயல்பாடுகளை யூகி.)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. எந்த நெட்வொர்க் இணைப்பிலும் நெட்வொர்க் செயல்பாடுகளை யூகிக்க வேண்டாம்
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)