Bật dự đoán mạng

Bật tùy chọn gợi ý mạng trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Tùy chọn này kiểm soát việc tìm nạp trước DNS, kết nối trước TCP và SSL, cũng như hiển thị trước các trang web.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè tùy chọn cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tùy chọn gợi ý mạng sẽ bật nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Bật dự đoán mạng


 1. Dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dự đoán các tác vụ mạng trên bất kỳ mạng nào không phải là mạng di động. (Không được dùng nữa là 50, đã xóa 52. Sau 52, nếu được đặt thì giá trị 1 sẽ được coi là 0 - dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ.)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Không dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)