กำหนดค่า URL หน้าแท็บใหม่

กำหนดค่า URL หน้าแท็บใหม่เริ่มต้นและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนหน้าดังกล่าว

หน้าแท็บใหม่คือหน้าเว็บที่เปิดขึ้นเมื่อมีการสร้างแท็บใหม่ (รวมถึงหน้าที่เปิดในหน้าต่างใหม่)

นโยบายนี้ไม่ได้กำหนดหน้าที่จะเปิดขึ้นมาเมื่อเริ่มต้น นโยบาย RestoreOnStartupจะเป็นตัวควบคุมหน้าเหล่านั้น แต่นโยบายนี้จะส่งผลต่อหน้าแรก หากมีการตั้งค่าให้หน้าแรกเปิดหน้าแท็บใหม่ รวมไปถึงหน้าเริ่มต้นใช้งาน หากกำหนดให้หน้าดังกล่าวเปิดหน้าแท็บใหม่

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายหรือปล่อยว่างไว้ ระบบจะใช้หน้าแท็บใหม่เริ่มต้น

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะในอินสแตนซ์ Windows ซึ่งเข้าร่วมโดเมน Microsoft® Active Directory® หรืออินสแตนซ์ Windows 10 Pro หรือ Enterprise ที่เข้าร่วมการจัดการอุปกรณ์

ค่าตัวอย่าง: https://www.chromium.org

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

URL หน้าแท็บใหม่

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNewTabPageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)