Бял списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на Google Chrome OS

Служи за съставяне на списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на Google Chrome OS.

Ако предпочитаното приложение за водене на бележки е активирано на заключения екран, той ще съдържа елемент от ПИ за отваряне на приложението.
Когато бъде стартирано, то ще може да отвори прозорец в горната част на заключения екран и да създава елементи от данни (бележки) в неговия контекст. Приложението ще е в състояние да импортира създадените бележки в основната потребителска сесия, когато е отключена. Понастоящем на заключения екран се поддържат само предназначени за Chrome приложения за водене на бележки.

В случай че правилото е зададено, потребителят ще може да активира приложение на заключения екран само ако идентификационният номер на съответното разширение е посочен в стойността на правилото.
Това означава, че ако списъкът за правилото е празен, воденето на бележки на заключения екран ще бъде деактивирано напълно.
Обърнете внимание, че посочването на идентификационния номер на дадено приложение в правилото не означава непременно, че потребителят ще може да активира приложението като такова за водене на бележки на заключения екран. Например в Chrome 61 наборът от налични приложения е ограничен допълнително от платформата.

Ако правилото не е зададено, няма да има наложени от него ограничения за набора от приложения, които потребителят може да активира на заключения екран.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Бял списък с приложения, които да могат да се използват за водене на бележки на заключения екран на Google Chrome OS

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NoteTakingAppsLockScreenWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)