Εφαρμογές σημειώσεων στη λίστα επιτρεπόμενων που επιτρέπονται στο κλείδωμα οθόνης του Google Chrome OS

Ορίζει τη λίστα των εφαρμογών που μπορούν να ενεργοποιηθούν ως εφαρμογή σημειώσεων στο κλείδωμα οθόνης του Google Chrome OS.

Εάν η προτιμώμενη εφαρμογή σημειώσεων ενεργοποιηθεί στο κλείδωμα οθόνης, το τελευταίο θα περιέχει στοιχείο διεπαφής χρήστη για την εκκίνηση της προτιμώμενης εφαρμογής σημειώσεων.
Κατά την εκκίνηση, η εφαρμογή θα μπορεί να δημιουργήσει ένα παράθυρο εφαρμογής στο επάνω μέρος του κλειδώματος οθόνης, καθώς επίσης και να δημιουργήσει στοιχεία δεδομένων (σημειώσεις) στο περιβάλλον του κλειδώματος οθόνης. Η εφαρμογή θα μπορεί να εισαγάγει δημιουργημένες σημειώσεις στην κύρια περίοδο σύνδεσης του χρήστη, όταν αυτή δεν είναι κλειδωμένη. Προς το παρόν, στο κλείδωμα οθόνης υποστηρίζονται μόνο εφαρμογές σημειώσεων του Chrome.

Εάν η πολιτική οριστεί, ο χρήστης θα μπορεί να ενεργοποιεί μια εφαρμογή στο κλείδωμα οθόνης, μόνο εάν το αναγνωριστικό επέκτασης της εφαρμογής περιέχεται στην τιμή της λίστας πολιτικών.
Συνεπώς, ο ορισμός της πολιτικής σε κενή λίστα απενεργοποιεί πλήρως τη δημιουργία σημειώσεων στο κλείδωμα οθόνης.
Σημειώνεται ότι εάν μια πολιτική περιέχει αναγνωριστικό εφαρμογής, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο χρήστης θα μπορεί να ενεργοποιήσει την εφαρμογή ως εφαρμογή σημειώσεων στο κλείδωμα οθόνης. Για παράδειγμα, στο Chrome 61, η ομάδα των διαθέσιμων εφαρμογών περιορίζεται επιπλέον από την πλατφόρμα.

Εάν η πολιτική δεν οριστεί, δεν επιβάλλονται εξαιτίας της περιορισμοί στην ομάδα εφαρμογών που μπορεί να ενεργοποιήσει ο χρήστης στο κλείδωμα οθόνης.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Εφαρμογές σημειώσεων στη λίστα επιτρεπόμενων που επιτρέπονται στο κλείδωμα οθόνης του Google Chrome OS

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NoteTakingAppsLockScreenWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)