อนุญาตพิเศษให้แอปสำหรับจดโน้ตแสดงในหน้าจอล็อกของ Google Chrome OS

ระบุรายชื่อแอปที่เปิดใช้เป็นแอปสำหรับจดโน้ตในหน้าจอล็อกของ Google Chrome OS ได้

ถ้าคุณเปิดใช้แอปสำหรับจดโน้ตที่ต้องการในหน้าจอล็อก หน้าจอล็อกจะมีองค์ประกอบ UI สำหรับเปิดแอปสำหรับจดโน้ตดังกล่าว
เมื่อเปิดขึ้นมา แอปจะสามารถสร้างหน้าต่างแอปที่ด้านบนของหน้าจอล็อกและสร้างรายการข้อมูล (โน้ต) ในบริบทของหน้าจอล็อกได้ แอปจะนำเข้าโน้ตที่สร้างไปยังเซสชันหลักของผู้ใช้ได้เมื่อเซสชันนั้นไม่ได้ล็อก ปัจจุบันมีเฉพาะแอปสำหรับจดโน้ตของ Chrome เท่านั้นที่ใช้ในหน้าจอล็อกได้

หากตั้งค่านโยบายไว้ ผู้ใช้จะเปิดใช้แอปในหน้าจอล็อกได้เฉพาะเมื่อมีรหัสส่วนขยายของแอปอยู่ในค่ารายการนโยบาย
ดังนั้น การตั้งค่านโยบายนี้เป็นรายการที่ว่างเปล่าจะเป็นการปิดใช้การจดโน้ตในหน้าจอล็อกไปทั้งหมด
โปรดทราบว่านโยบายที่มีรหัสแอปไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้จะเปิดใช้แอปนั้นเป็นแอปสำหรับจดโน้ตในหน้าจอล็อกได้เสมอไป เช่น ใน Chrome 61 ชุดของแอปที่ใช้งานได้จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์ม

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบาย ผู้ใช้จะเปิดใช้ชุดแอปในหน้าจอล็อกได้โดยไม่มีข้อจำกัดจากนโยบาย

ค่าตัวอย่าง:

abcdefghabcdefghabcdefghabcdefgh

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

อนุญาตพิเศษให้แอปสำหรับจดโน้ตแสดงในหน้าจอล็อกของ Google Chrome OS

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NoteTakingAppsLockScreenWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)