Đưa các ứng dụng ghi chú được phép trên màn hình khóa của Google Chrome OS vào danh sách cho phép

Chỉ định danh sách các ứng dụng có thể bật làm ứng dụng ghi chú trên màn hình khóa của Google Chrome OS.

Nếu bạn bật ứng dụng ghi chú ưa thích trên màn hình khóa, màn hình khóa sẽ chứa phần tử giao diện người dùng để khởi chạy ứng dụng ghi chú ưa thích.
Khi đã khởi chạy, ứng dụng sẽ có thể tạo cửa sổ ứng dụng ở đầu màn hình khóa và tạo mục dữ liệu (ghi chú) trong ngữ cảnh màn hình khóa. Ứng dụng sẽ có thể nhập các ghi chú đã tạo vào phiên người dùng chính, khi phiên được mở khóa. Hiện tại, chỉ hỗ trợ các ứng dụng ghi chú của Chrome trên màn hình khóa.

Nếu bạn đã đặt chính sách, người dùng sẽ chỉ được phép bật ứng dụng trên màn hình khóa khi ID tiện ích của ứng dụng có trong giá trị danh sách chính sách.
Do vậy, việc đặt chính sách này cho một danh sách trống sẽ tắt hoàn toàn tính năng viết ghi chú trên màn hình khóa.
Lưu ý rằng chính sách chứa ID ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là người dùng sẽ có thể bật ứng dụng làm ứng dụng ghi chú trên màn hình khóa - ví dụ: trên Chrome 61, tập hợp các ứng dụng hiện có bị nền tảng hạn chế thêm.

Nếu không đặt chính sách thì sẽ không có hạn chế nào được chính sách áp dụng cho tập hợp các ứng dụng mà người dùng có thể bật trên màn hình khóa.

Giá trị mẫu:

abcdefghabcdefghabcdefghabcdefgh

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đưa các ứng dụng ghi chú được phép trên màn hình khóa của Google Chrome OS vào danh sách cho phép

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NoteTakingAppsLockScreenWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)