Bật tính năng xác thực NTLMv2.

Kiểm soát xem NTLMv2 có được bật hay không.

Tất cả phiên bản gần đây của máy chủ Samba và Windows đều hỗ trợ NTLMv2. Chỉ nên tắt cài đặt này trong trường hợp muốn có khả năng tương thích ngược và giảm tính bảo mật của quá trình xác thực.

Nếu bạn chưa đặt chính sách này thì mặc định sẽ là true và NTLMv2 được bật.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNtlmV2Enabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)