پیکربندی شبکه در سطح کاربر

‏اجازه می‌دهد پیکربندی شبکه ارسال داده برای هر کاربر در یک دستگاه Google Chrome OS اعمال شود. پیکربندی شبکه یک رشته با قالب JSON است، به صورتی که توسط قالب پیکربندی شبکه باز در https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/chromium-os/chromiumos-design-docs/open-network-configuration توضیح داده شده است.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

پیکربندی شبکه در سطح کاربر

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameOpenNetworkConfiguration
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)