ต้นทางหรือรูปแบบชื่อโฮสต์ที่ไม่ควรใช้ข้อจำกัด เกี่ยวกับต้นทางที่ไม่ปลอดภัย


นโยบายนี้ระบุรายการของต้นทาง (URL) หรือรูปแบบชื่อโฮสต์
(เช่น *.example.com) ที่จะไม่ใช้ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย
กับต้นทางที่ไม่ปลอดภัย

นโยบายนี้มีไว้ให้องค์กรกำหนดต้นทางที่อนุญาตพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันเดิม
ที่ใช้งาน TLS ไม่ได้ หรือกำหนดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว
สำหรับการพัฒนาเว็บภายใน เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทดสอบฟีเจอร์
ที่ต้องใช้บริบทที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องทำให้ TLS ใช้งานได้ในเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว
นโยบายจะช่วยป้องกันไม่ให้ระบบติดป้ายกำกับต้นทางว่า
"ไม่ปลอดภัย" ในแถบอเนกประสงค์

การกำหนดรายการ URL ในนโยบายนี้มีผลเหมือนกับการตั้งค่า
สถานะบรรทัดคำสั่ง --unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
เป็นรายการ URL เดียวกันที่คั่นด้วยจุลภาค หากตั้งค่านโยบายนี้
นโยบายจะลบล้างสถานะบรรทัดคำสั่ง

นโยบายนี้จะลบล้าง UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure หากมี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทที่ปลอดภัย โปรดดูที่
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/

ค่าตัวอย่าง:

http://testserver.example.com/
*.example.org

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ต้นทางหรือรูปแบบชื่อโฮสต์ที่ไม่ควรใช้ข้อจำกัด เกี่ยวกับต้นทางที่ไม่ปลอดภัย

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\OverrideSecurityRestrictionsOnInsecureOrigin
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)