Aktivera filtrering av webbadresser för PAC (för https://)

Tar bort sekretess- och säkerhetskänsliga delar av https://-adresser innan de skickas till PAC-skript (Proxy Auto Config) som används av Google Chrome under proxytolkning.

Om värdet är Sant är säkerhetsfunktionen aktiverad och https://-adresser
rensas innan de skickas till ett PAC-skript. Det innebär att PAC-skriptet
inte kan visa data som i vanliga fall skyddas av en
krypterad kanal (till exempel webbadressens sökväg och sökfråga).

Om värdet är Falskt är säkerhetsfunktionen inaktiverad och PAC-skript
kan implicit visa alla komponenter i en https://-adress.
Detta gäller alla PAC-skript oavsett ursprung (inklusive
skript som hämtas via en osäker anslutning eller upptäcks osäkert
via WPAD).

Standardvärdet är Sant (säkerhetsfunktionen är aktiverad), förutom för
företagsanvändare av Chrome OS, som har standardvärdet Falskt.

Den rekommenderade inställningen är Sant. Den enda orsaken att välja
Falskt är om det orsakar problem med befintliga PAC-skript.

Vi har för avsikt att ta bort åsidosättningsmöjligheten senare.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePacHttpsUrlStrippingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)