Cho phép người dùng hiển thị mật khẩu trong Trình quản lý mật khẩu (không dùng nữa)

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePasswordManagerAllowShowPasswords
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)