เปิดการบันทึกรหัสผ่านไปยังโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน

หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะกำหนดให้ Google Chrome จำรหัสผ่านและแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ครั้งต่อไปได้

หากปิดใช้การตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะบันทึกรหัสผ่านใหม่ไม่ได้
แต่ยังใช้รหัสผ่านที่เคยบันทึกไว้ได้อยู่

หากมีการตั้งค่าเปิดหรือปิดใช้นโยบายนี้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงหรือลบล้างนโยบายใน Google Chrome ไม่ได้ หากไม่มีการตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะอนุญาตให้มีการบันทึกรหัสผ่าน (แต่ผู้ใช้ปิดได้)

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePasswordManagerEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)