Định cấu hình URL thay đổi mật khẩu.

Định cấu hình URL thay đổi mật khẩu (chỉ dành cho giao thức HTTP và HTTPS). Dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ chuyển hướng người dùng đến URL này để thay đổi mật khẩu của họ sau khi thấy cảnh báo trên trình duyệt.
Để Google Chrome ghi lại chính xác vân tay số của mật khẩu mới trên trang thay đổi mật khẩu này, hãy đảm bảo trang thay đổi mật khẩu của bạn tuân thủ các nguyên tắc trên https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, thì dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ chuyển hướng người dùng đến URL này để thay đổi mật khẩu của họ sau khi thấy cảnh báo trên trình duyệt.
Nếu bạn tắt hoặc không đặt tùy chọn cài đặt này, thì dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ chuyển hướng người dùng đến trang web https://myaccount.google.com để thay đổi mật khẩu của họ.
Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Giá trị mẫu: https://mydomain.com/change_password.html

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình URL thay đổi mật khẩu.

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePasswordProtectionChangePasswordURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)