กำหนดค่ารายการ URL สำหรับเข้าสู่ระบบขององค์กรที่บริการป้องกันด้วยรหัสผ่านควรจับภาพลายนิ้วมือของรหัสผ่าน

กำหนดค่ารายการ URL สำหรับเข้าสู่ระบบขององค์กร (รูปแบบ HTTP และ HTTPS เท่านั้น) ระบบจะบันทึกลายนิ้วมือของรหัสผ่านใน URL เหล่านี้และใช้เพื่อตรวจหาการใช้รหัสผ่านซ้ำ
โปรดตรวจสอบว่าหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms เพื่อให้ Google Chrome บันทึกลายนิ้วมือของรหัสผ่านได้อย่างถูกต้อง

หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ บริการปกป้องรหัสผ่านก็จะบันทึกลายนิ้วมือของรหัสผ่านใน URL เหล่านี้เพื่อตรวจหาการใช้รหัสผ่านซ้ำ
หากปิดใช้หรือไม่ได้ตั้งค่า บริการปกป้องรหัสผ่านก็จะบันทึกลายนิ้วมือของรหัสผ่านใน https://accounts.google.com เท่านั้น
นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะในอินสแตนซ์ Windows ซึ่งเข้าร่วมโดเมน Microsoft® Active Directory® หรืออินสแตนซ์ Windows 10 Pro หรือ Enterprise ที่เข้าร่วมการจัดการอุปกรณ์

ค่าตัวอย่าง:

https://mydomain.com/login.html
https://login.mydomain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

กำหนดค่ารายการ URL สำหรับเข้าสู่ระบบขององค์กรที่บริการป้องกันด้วยรหัสผ่านควรจับภาพลายนิ้วมือของรหัสผ่าน

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PasswordProtectionLoginURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)