Trình kích hoạt cảnh báo bảo vệ mật khẩu

Cho phép bạn kiểm soát hoạt động kích hoạt cảnh báo bảo vệ mật khẩu. Tính năng bảo vệ mật khẩu sẽ cảnh báo người dùng khi họ sử dụng lại mật khẩu được bảo vệ trên các trang web có thể đáng ngờ.

Bạn có thể sử dụng các chính sách 'PasswordProtectionLoginURLs' và 'PasswordProtectionChangePasswordURL' để định cấu hình mật khẩu cần bảo vệ.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'PasswordProtectionWarningOff', thì không có cảnh báo bảo vệ bằng mật khẩu nào hiển thị.
Nếu bạn đặt chính sách này thành 'PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse', thì cảnh báo bảo vệ mật khẩu sẽ hiển thị khi người dùng sử dụng lại mật khẩu được bảo vệ của họ trên trang web không có trong danh sách cho phép.
Nếu bạn đặt chính sách này thành 'PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse', thì cảnh báo bảo vệ mật khẩu sẽ hiển thị khi người dùng sử dụng lại mật khẩu được bảo vệ của họ trên trang web lừa đảo.
Nếu bạn không đặt chính sách này thì dịch vụ bảo vệ mật khẩu sẽ chỉ bảo vệ mật khẩu của Google nhưng người dùng sẽ có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Trình kích hoạt cảnh báo bảo vệ mật khẩu


 1. Cảnh báo bảo vệ mật khẩu đang tắt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePasswordProtectionWarningTrigger
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Cảnh báo bảo vệ mật khẩu được kích hoạt bằng cách sử dụng lại mật khẩu
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePasswordProtectionWarningTrigger
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Cảnh báo bảo vệ mật khẩu được kích hoạt bằng cách sử dụng lại mật khẩu trên trang lừa đảo
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePasswordProtectionWarningTrigger
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)