Tijdslimieten per app

Hiermee kun je per app gebruiksbeperkingen instellen.
Gebruiksbeperkingen kunnen worden toegepast op de apps die voor de betreffende gebruiker in Google Chrome OS zijn geïnstalleerd.
Beperkingen moeten worden doorgegeven in de lijst |app_limits|. Er is slechts één item per app toegestaan. Apps die niet op de lijst voorkomen, hebben geen beperkingen.
Het is niet mogelijk om apps te blokkeren die essentieel zijn voor het besturingssysteem. De beperkingen voor dergelijke apps worden genegeerd.
Een app wordt uniek geïdentificeerd door |app_id|. Omdat verschillende typen apps verschillende ID-indelingen kunnen gebruiken, moet |app_type| worden opgegeven naast |app_id|.
Tijdslimieten per app ondersteunen momenteel alleen |ARC|-apps. De Android-pakketnaam wordt gebruikt als |app_id|.
In de toekomst wordt ondersteuning voor andere typen apps toegevoegd. Voorlopig kunnen deze wel worden opgegeven in het beleid, maar zijn de beperkingen niet van kracht.
Er zijn twee typen beschikbare beperkingen: |BLOCK| en |TIME_LIMIT|.
|BLOCK| zorgt dat een app niet beschikbaar is voor de gebruiker. Als |daily_limit_mins| wordt opgegeven met |BLOCK|, wordt de beperking |daily_limit_mins| genegeerd.
|TIME_LIMITS| past een dagelijkse gebruikslimiet toe en zorgt dat de app niet beschikbaar is nadat de tijdslimiet voor de betreffende dag is bereikt. De gebruikslimiet wordt opgegeven in |daily_limit_mins|. De gebruikslimiet wordt dagelijks gereset op de UTC-tijd die wordt doorgegeven in |reset_at|.
Dit beleid wordt alleen gebruikt voor minderjarige gebruikers.
Dit beleid vormt een aanvulling op 'UsageTimeLimit'. Beperkingen die zijn opgegeven in 'UsageTimeLimit' (zoals schermtijd en bedtijd), worden afgedwongen, ongeacht 'PerAppTimeLimits'.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PerAppTimeLimits voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

{
"app_limits": [
{
"app_info": {
"app_type": "ARC",
"app_id": "com.example.myapp"
},
"restriction": "TIME_LIMIT",
"daily_limit_mins": 30,
"last_updated_millis": "1570223060437"
},
{
"app_info": {
"app_type": "EXTENSION",
"app_id": "pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia"
},
"restriction": "TIME_LIMIT",
"daily_limit_mins": 10,
"last_updated_millis": "1570223000000"
},
{
"app_info": {
"app_type": "BUILT-IN",
"app_id": "iniodglblcgmngkgdipeiclkdjjpnlbn"
},
"restriction": "BLOCK",
"last_updated_millis": "1570223000000"
}
],
"reset_at": {
"hour": 6,
"minute": 0
}
}

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Tijdslimieten per app (Het veld met één regel is beëindigd en wordt in de toekomst verwijderd. Gebruik het tekstvak met meerdere regels hieronder.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimits
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimits
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)