లాక్ స్క్రీన్ PIN గరిష్ట అంకెల పరిమితిని సెట్ చేస్తుంది

విధానం సెట్ చేయబడితే, కాన్ఫిగర్ చేయబడిన PIN యొక్క గరిష్ట అంకెల పరిమితి అమలు చేయబడుతుంది. విలువ 0 లేదా తక్కువ ఉంటే గరిష్ట అంకెల పరిమితి ఉండదు; ఆ సందర్భంలో వినియోగదారు ఎంత పొడవాటి PINని అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెట్టింగ్ PinUnlockMinimumLength కంటే తక్కువ ఉండి, 0 కంటే పెద్దది అయితే, గరిష్ట అంకెల పరిమితి కనిష్ట అంకెల పరిమితికి సమానంగా ఉంటుంది.

విధానం సెట్ చేయకపోతే, గరిష్ట అంకెల పరిమితి అమలు చేయబడదు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

లాక్ స్క్రీన్ PIN గరిష్ట అంకెల పరిమితిని సెట్ చేస్తుంది:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockMaximumLength
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)