ตั้งค่าความยาวสูงสุดของ PIN หน้าจอล็อก

หากตั้งค่านโยบาย ระบบจะบังคับใช้ความยาว PIN สูงสุดที่กำหนดค่าไว้ ค่า 0 หรือน้อยกว่านี้หมายถึงไม่มีความยาวสูงสุด ในกรณีนี้ผู้ใช้จะตั้ง PIN ที่มีความยาวเท่าใดก็ได้ หากตั้งค่าไว้น้อยกว่า PinUnlockMinimumLength แต่มากกว่า 0 ความยาวสูงสุดจะเท่ากับความยาวขั้นต่ำ

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบาย ระบบจะไม่บังคับใช้ความยาวสูงสุด

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ตั้งค่าความยาวสูงสุดของ PIN หน้าจอล็อก:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockMaximumLength
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)