Đặt độ dài tối thiểu của mã PIN màn hình khóa

Nếu bạn đặt chính sách này, độ dài tối thiểu đã định cấu hình của mã PIN sẽ được
thực thi. (Độ dài tối thiểu tuyệt đối của mã PIN là 1; các giá trị nhỏ hơn 1
sẽ được coi là 1.)

Nếu bạn không đặt chính sách này, độ dài tối thiểu của mã PIN là 6 chữ số sẽ được
thực thi. Đây là giá trị tối thiểu được đề xuất.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt độ dài tối thiểu của mã PIN màn hình khóa:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockMinimumLength
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)