લૉક સ્ક્રીન પિન માટે નબળા પિનને સેટ કરવા માટે વપરાશકર્તાઓને સક્ષમ કરે છે

જો false હોય, તો વપરાશકર્તાઓ તેવા પિન સેટ કરવામાં અસમર્થ હશે કે જે નબળા અને અનુમાન કરવામાં સરળ હોય.

નબળા પિન ના કેટલાક ઉદાહરણ: ફક્ત એક અંક (1111) ધરાવતાં પિન, પિન કે જેના અંક 1 થી વધે છે (1234), પિન કે જેના અંક 1 થી ઘટે છે (4321) અને પિન કે જે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

ડિફૉલ્ટ તરીકે, જો પિન નબળો માનવામાં આવે, તો વપરાશકર્તાઓને એક ચેતવણી મળશે, ભૂલ નહીં.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockWeakPinsAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)