લૉન્ચરમાં બતાવવા માટે પિન કરેલી એપ્લિકેશંસની સૂચિ

લૉન્ચર બારમાં Google Chrome OS પિન કરેલી એપ્લિકેશંસ તરીકે બતાવે છે તે ઍપ્લિકેશન ઓળખકર્તાઓને સૂચિબદ્ધ કરે છે.

જો આ ઍપ્લિકેશન ગોઠવેલી છે, તો એપ્લિકેશંસનો સેટ ફિક્સ કરેલો છે અને વપરાશકર્તાઓ દ્વારા બદલી શકાતો નથી.

જો આ નીતિને અનસેટ છોડેલી છે, તો વપરાશકર્તા લૉન્ચરમાં પિન કરેલી એપ્લિકેશંસની સૂચીને બદલી શકશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

લૉન્ચરમાં બતાવવા માટે પિન કરેલી એપ્લિકેશંસની સૂચિ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PinnedLauncherApps
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)