Danh sách các ứng dụng được ghim sẽ hiển thị trong trình chạy

Liệt kê mã nhận dạng ứng dụng mà Google Chrome OS hiển thị dưới dạng ứng dụng được ghim trong thanh trình chạy.

Ứng dụng Chrome được xác định theo mã, chẳng hạn như "pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia", Ứng dụng Android theo tên gói, chẳng hạn như "com.google.android.gm" và Ứng dụng web là theo URL dùng trong WebAppInstallForceList, chẳng hạn như "https://google.com/maps".

Nếu bạn định cấu hình chính sách này, thì nhóm ứng dụng sẽ được cố định và người dùng không thể thay đổi.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể thay đổi danh sách các ứng dụng được ghim trong trình chạy.

Giá trị mẫu:

pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia
com.google.android.gm
https://google.com/maps

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các ứng dụng được ghim sẽ hiển thị trong trình chạy

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PinnedLauncherApps
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)