รายชื่อของแอปพลิเคชันที่ตรึงจะแสดงในตัวเรียกใช้งาน

แสดงรายการตัวระบุแอปพลิเคชันที่ Google Chrome OS แสดงเป็นแอปที่ตรึงไว้ในแถบ Launcher

แอป Chrome จะมีรหัสเป็นตัวระบุ เช่น "pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia" แอป Android จะมีชื่อแพ็กเกจเป็นตัวระบุ เช่น "com.google.android.gm" และเว็บแอปจะมี URL ที่ใช้ใน WebAppInstallForceList เป็นตัวระบุ เช่น "https://google.com/maps"

หากกำหนดค่านโยบายนี้ ชุดแอปพลิเคชันจะตายตัวและผู้ใช้จะทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงรายการแอปที่ตรึงไว้ใน Launcher ได้

ค่าตัวอย่าง:

pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia
com.google.android.gm
https://google.com/maps

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

รายชื่อของแอปพลิเคชันที่ตรึงจะแสดงในตัวเรียกใช้งาน

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\PinnedLauncherApps
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)