Khóa cấp phép PluginVm

Chính sách này chỉ định khóa cấp phép PluginVm cho thiết bị này.

Giá trị mẫu: LICENSE_KEY

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Khóa cấp phép PluginVm

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePluginVmLicenseKey
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)