Cho phép plugin Flash trên các trang web này

Cho phép bạn đặt danh sách mẫu url chỉ định các trang web được phép chạy plugin Flash.

Nếu bạn không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web của chính sách 'DefaultPluginsSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc nếu không thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho cấu hình cá nhân của người dùng.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép plugin Flash trên các trang web này

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PluginsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)