อนุญาตให้รวมนโยบายพจนานุกรมจากแหล่งที่มาต่างๆ

อนุญาตให้รวมนโยบายที่เลือกเมื่อนโยบายมาจากแหล่งที่มาต่างๆ ซึ่งมีขอบเขตและระดับเดียวกัน

การรวมจะอยู่ในการรวมคีย์ระดับแรกๆ ของพจนานุกรมจากแหล่งที่มาแต่ละแห่ง ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างคีย์ ระบบจะใช้คีย์ที่มาจากแหล่งที่มาที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

หากนโยบายอยู่ในรายการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างแหล่งที่มา 2 แห่งซึ่งมีขอบเขตและระดับเดียวกัน จะมีการรวมค่าเป็นพจนานุกรมนโยบายใหม่

หากนโยบายอยู่ในรายการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างแหล่งที่มา 2 แห่งแต่ก็มีขอบเขตและ/หรือระดับต่างกันด้วย ระบบจะใช้นโยบายที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

หากนโยบายไม่ได้อยู่ในรายการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างแหล่งที่มา ขอบเขต และ/หรือระดับ ระบบจะใช้นโยบายที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

ค่าตัวอย่าง:

ExtensionSettings

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

อนุญาตให้รวมนโยบายพจนานุกรมจากแหล่งที่มาต่างๆ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)