Obnovovací frekvence zásad pro uživatele

Určuje interval (v ms), ve kterém budou službě správy zařízení zasílány požadavky na informace o zásadách pro uživatele.

Nastavení této zásady přepíše výchozí hodnotu 3 hodiny. Platné hodnoty pro tuto zásadu jsou v rozsahu od 1800000 (30 minut) do 86400000 (1 den). Místo hodnot mimo tento rozsah bude použita příslušná mezní hodnota. Pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, bude interval aktualizací nastaven na 24 hodin, protože se očekává, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.

Pokud tuto zásadu nenastavíte, použije Google Chrome výchozí hodnotu, což jsou 3 hodiny.

Upozorňujeme, že pokud platforma podporuje oznámení o zásadách, budou všechna výchozí nastavení i hodnota této zásady ignorovány a interval aktualizací bude nastaven na 24 hodin. Očekává se totiž, že při změně zásad bude aktualizace vynucena automaticky prostřednictvím oznámení.

Podporováno na: SUPPORTED_WIN7

Obnovovací frekvence zásad pro uživatele:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)