Oppdateringsfrekvens for brukerinnstilling

Angir perioden i millisekunder for når tjenesten for enhetsbehandling skal spørres om brukerinnstillinger.

Hvis du angir denne regelen, overstyres standardverdien på tre timer. Gyldige verdier for denne regelen er i området mellom 1800000 (30 minutter) og 86400000 (1 dag). Eventuelle verdier som ikke er i dette området, blir endret til den respektive grensen. Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer, fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger ny innlasting automatisk når regelen endres.

Hvis du ikke spesifiserer noen periode, bruker Google Chrome standardverdien på 3 timer.

Merk: Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer (dette ignorerer alle standarder og verdier i regelen), fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger en nye innlasting automatisk når regelen endres. Dette gjør at det ikke er nødvendig med hyppige nye innlastinger.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Oppdateringsfrekvens for brukerinnstilling:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)