Frekvencia obnovenia pravidiel pre používateľov

Určuje interval (v ms), v ktorom budú službe správy zariadenia odosielané žiadosti o informácie o pravidlách pre používateľov.

Nastavením tohto pravidla bude prepísaná predvolená hodnota 3 hodiny. Platné hodnoty pre toto pravidlo sa pohybujú v rozmedzí od 1800000 (30 minút) do 86400000 (1 deň). Hodnoty mimo daného rozsahu budú upravené na príslušnú medznú hodnotu. Ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín, pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel.

Ak toto pravidlo nenastavíte, Google Chrome použije predvolenú hodnotu – 3 hodiny.

Upozorňujeme, že ak platforma podporuje upozornenia na pravidlá, oneskorenie obnovenia bude nastavené na 24 hodín (všetky predvolené nastavenia a hodnota určená v tomto pravidle budú ignorované), pretože sa očakáva, že upozornenia na pravidlá vynútia automatické obnovenie po každej zmene pravidiel. Častejšie obnovenia sú preto zbytočné.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Frekvencia obnovenia pravidiel pre používateľov:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)