Uppdateringsfrekvens för användarpolicy

Anger en tid i millisekunder för hur ofta enhetshanteringstjänsten tillfrågas om användarpolicyinformation.

När denna policy har ställts in åsidosätts standardvärdet tre timmar. Giltiga värden är från 1800000 (30 minuter) till 86400000 (en dag). Värden utanför intervallet ändras till närmaste gräns. Om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning, eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras.

Om denna policy inte har ställts in används standardvärdet 3 timmar i Google Chrome.

Observera att om plattformen stöder policymeddelanden används 24 timmar som uppdateringsfördröjning (och alla standardvärden och detta policyvärde ignoreras), eftersom uppdateringar då sker automatiskt så fort policyn förändras. Det gör tätare uppdateringar överflödiga.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Uppdateringsfrekvens för användarpolicy:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)