பயனர் கொள்கைக்கான புதுப்பிப்பு விகிதம்

பயனர் கொள்கை தகவலை சாதன மேலாண்மை சேவை வினவும் சூழல்களில், காலத்தை மில்லிவினாடிகளில் குறிப்பிடும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைத்தால், இயல்புமதிப்பான 3 மணிநேரத்தை மீறி இது செயல்படும். இந்தக் கொள்கைக்கான செல்லுபடியாகும் மதிப்புகள்: 1800000 (30 நிமிடங்கள்) முதல் 86400000 (1 நாள்) வரை. இந்த வரம்பில் இல்லாத எந்த மதிப்பும், செல்லுபடியாகும் மதிப்பின்படி மாற்றப்படும். இயங்குதளம் கொள்கை அறிவிப்புகளை ஆதரித்தால், புதுப்பிப்பிற்கான தாமதம் 24 மணிநேரமாக அமைக்கப்படும். ஏனெனில் பாலிசி மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம், பாலிசி அறிவிப்புகள் தானாகவே புதுப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், இயல்புமதிப்பான 3 மணிநேரத்தையே Google Chrome பயன்படுத்தும்.

இயங்குதளம் கொள்கை அறிவிப்புகளை ஆதரிக்கிறது எனில், புதுப்பிப்பிற்கான தாமதம் 24 மணிநேரமாக (எல்லா இயல்புகளும் இந்தக் கொள்கையின் மதிப்பும் புறக்கணிக்கப்படும்) அமைக்கப்படும். ஏனெனில் பாலிசி மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம், பாலிசி அறிவிப்புகள் தானாகவே புதுப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் தேவையில்லாமல் அடிக்கடி புதுப்பிக்கும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

பயனர் கொள்கைக்கான புதுப்பிப்பு விகிதம்:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)