مجاز بودن پنجره‌های بازشو برای این سایت‌ها

‏به شما امکان می‌دهد تا لیستی از الگوهای URL را برای تعیین سایت‌هایی که مجاز به باز کردن پنجره‌های بازشو هستند مشخص کنید. اگر این قانون تنظیم نشده باقی بماند از مقدار پیش‌فرض عمومی، خواه برگرفته از قانون "DefaultPopupsSetting"، در صورت تنظیم بودن، یا پیکربندی شخصی کاربر استفاده می‌شود.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

مجاز بودن پنجره‌های بازشو برای این سایت‌ها

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PopupsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)