આ સાઇટ્સમાં પૉપઅપ્સને મંજૂરી આપો

તમને url દાખલાઓની એક સૂચિત સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે જે પૉપઅપ્સ ખોલવાની અનુમતિ આપતી સાઇટ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો વૈશ્વિક ડિફૉલ્ટ મૂલ્ય બધી સાઇટ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે 'DefaultImagesSetting' નીતિમાંથી જો તે સેટ કરેલી હોય તો અથવા તો વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણીમાંથી.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

આ સાઇટ્સમાં પૉપઅપ્સને મંજૂરી આપો

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PopupsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)