ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಪ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು

ಪಾಪ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ url ನಮೂನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಗತಿಕ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 'DefaultPopupsSetting' ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಪ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PopupsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)