ఈ సైట్‌లలో పాప్‌అప్‌లని బ్లాక్ చెయ్యి

పాపప్‌లను తెరవడానికి అనుమతించబడని సైట్‌లను పేర్కొనే url నమూనాల జాబితాను సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. సెట్ చేయకుండా వదిలి పెట్టినది అయితే అన్ని సైట్‌లకు సార్వజనీన డిఫాల్ట్ విలువ ఇది సెట్ చేయబడి ఉంటే 'DefaultPopupsSetting' విధానం నుండి లేదా చేయబడకపోతే వినియోగదారు వ్యక్తిగత కాన్ఫిగరేషన్ నుండి ఉపయోగించబడుతుంది.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ఈ సైట్‌లలో పాప్‌అప్‌లని బ్లాక్ చెయ్యి

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PopupsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)