Instellingen voor energiebeheer wanneer de gebruiker inactief is

Dit beleid beheert meerdere instellingen voor de energiebeheerstrategie wanneer de gebruiker inactief is.

Er zijn vier actietypen:
* Het scherm wordt gedimd als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |ScreenDim|.
* Het scherm wordt uitgeschakeld als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |ScreenOff|.
* Er wordt een waarschuwingsdialoogvenster weergegeven als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |IdleWarning|, waarin wordt gemeld dat de actie bij inactiviteit zal worden uitgevoerd. Het waarschuwingsbericht wordt alleen weergegeven als de inactieve actie 'uitloggen' of 'afsluiten' is.
* De actie die is gespecificeerd via |IdleAction|, wordt uitgevoerd als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |Idle|.

Voor elk van de bovenstaande acties moet de inactiviteitsdrempel worden gespecificeerd in milliseconden. Dit moet een waarde groter dan nul zijn om de bijbehorende actie te activeren. Als de inactiviteitsdrempel is ingesteld op nul, voert Google Chrome OS de bijbehorende actie niet uit.

Voor elk van de bovenstaande drempels wordt een standaardwaarde gebruikt als de periode niet is ingesteld.

Houd er rekening mee dat waarden van |ScreenDim| worden vastgezet op waarden kleiner dan of gelijk aan |ScreenOff|, en dat |ScreenOff| en |IdleWarning| worden vastgezet op waarden kleiner dan of gelijk aan |Idle|.

|IdleAction| kan één van vier mogelijke acties zijn:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|

Wanneer |IdleAction| niet is ingesteld, wordt de standaardactie uitgevoerd (opschorten).

Er zijn ook afzonderlijke instellingen voor wanneer het apparaat op netstroom of op de batterij werkt.

Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PowerManagementIdleSettings voor meer informatie over schema en indeling.

Voorbeeldwaarde:

{
"Battery": {
"IdleAction": "DoNothing",
"Delays": {
"IdleWarning": 5000,
"ScreenOff": 20000,
"Idle": 30000,
"ScreenDim": 10000
}
},
"AC": {
"IdleAction": "DoNothing"
}
}

Ondersteund op: Microsoft Windows 7 of later

Instellingen voor energiebeheer wanneer de gebruiker inactief is (Het veld met één regel is beëindigd en wordt in de toekomst verwijderd. Gebruik het tekstvak met meerdere regels hieronder.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementIdleSettings
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementIdleSettings
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)