ഓഡിയോ പ്രവർത്തനം പവർ മാനേജ്‌മെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക

ഈ നയം 'ശരി' എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയോ സജ്ജമാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോക്താവ് നിഷ്‌ക്രിയമായിരിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കില്ല. ഇത് നിഷ്‌ക്രിയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതും നിഷ്‌ക്രിയ കാലഹരണം എത്തിച്ചേരുന്നതും തടയുന്നു. എങ്കിലും, കോൺഫിഗർ ചെയ്‌ത കാലഹരണപ്പെടലുകൾക്ക് ശേഷം ഓഡിയോ പ്രവർത്തനം പരിഗണിക്കാതെ സ്‌ക്രീൻ തെളിച്ചം കുറയുകയും ഓഫാകുകയും ലോക്ക് ആകുകയും ചെയ്യും.

ഈ നയം 'തെറ്റ്' എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിനെ നിഷ്‌ക്രിയമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഓഡിയോ പ്രവർത്തനം തടയില്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesAudioActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)