ระบุว่ากิจกรรมเสียงมีผลต่อการจัดการพลังงานหรือไม่

หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "จริง" หรือไม่ได้ตั้งค่า ระบบจะถือว่าผู้ใช้ใช้งานอยู่ขณะที่ไฟล์เสียงกำลังเล่น ซึ่งจะป้องกันระยะหมดเวลาเนื่องจากไม่มีการใช้งานและป้องกันการไม่ใช้งาน แต่จะยังมีการหรี่แสงหน้าจอ การปิดหน้าจอ และการล็อกหน้าจอหลังจากระยะหมดเวลาที่กำหนดค่าไว้ ไม่ว่าจะมีกิจกรรมเสียงหรือไม่

หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "เท็จ" ระบบจะยังถือว่าผู้ใช้ไม่ใช้งานแม้ในขณะที่ไฟล์เสียงกำลังเล่น

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesAudioActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)