Chỉ định xem hoạt động âm thanh có ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn không

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành True, người dùng sẽ không được coi là không sử dụng khi âm thanh đang phát. Điều này ngăn đạt tới thời gian chờ khi không sử dụng và việc thực hiện hành động khi không sử dụng. Tuy nhiên, việc làm mờ màn hình, tắt màn hình và khóa màn hình sẽ vẫn được thực hiện sau khoảng thời gian chờ đã định cấu hình, bất kể hoạt động âm thanh.

Nếu bạn đặt chính sách này thành False, hoạt động âm thanh sẽ không ngăn việc coi người dùng là không sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesAudioActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)