శక్తి నిర్వహణను వీడియో కార్యాచరణ ప్రభావితం చేయాలో లేదో పేర్కొనడం

ఈ విధానాన్ని ఒప్పుకు సెట్ చేసినప్పుడు లేదా సెట్ చేయకుండా వదిలేసినప్పుడు, వీడియో ప్లే అవుతుంటే వినియోగదారు నిష్క్రియంగా ఉన్నట్లు పరిగణించబడరు. నిష్క్రియ ఆలస్యం, స్క్రీన్‌ కాంతివిహీనత ఆలస్యం, స్క్రీన్ ఆపివేత ఆలస్యం మరియు స్క్రీన్ లాక్ ఆలస్యం వంటివి ఏర్పడకుండా మరియు సంబంధిత చర్యలు తీసుకోబడకుండా ఇది నిరోధిస్తుంది.

ఈ విధానాన్ని తప్పుకు సెట్ చేస్తే, వీడియో కార్యాచరణ వినియోగదారును నిష్క్రియంగా పరిగణించబడనీయకుండా నిరోధించదు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesVideoActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)