Chỉ định xem hoạt động video có ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn không

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành True, người dùng sẽ không được xem là không sử dụng khi video đang phát. Điều này ngăn đạt tới thời gian chờ khi không sử dụng, thời gian chờ làm mờ màn hình, thời gian chờ tắt màn hình cũng như thời gian chờ khóa màn hình và việc thực hiện các hành động tương ứng.

Nếu bạn đặt chính sách này thành False, hoạt động video sẽ không ngăn việc người dùng được xem là không sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesVideoActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)