Bật mô hình giảm độ sáng thông minh để kéo dài thời gian cho đến khi màn hình tối đi

Nêu rõ liệu mô hình giảm độ sáng thông minh có được phép kéo dài thời gian cho đến khi màn hình tối đi hay không.

Khi màn hình sắp tối đi, mô hình giảm độ sáng thông minh sẽ đánh giá xem có nên làm chậm quá trình giảm độ sáng màn hình hay không. Nếu mô hình giảm độ sáng thông minh làm chậm quá trình giảm độ sáng màn hình, thì có nghĩa mô hình này đã kéo dài được thời gian cho đến khi màn hình tối đi. Trong trường hợp này, độ trễ tắt màn hình, độ trễ khóa màn hình và độ trễ khi không hoạt động sẽ được điều chỉnh để duy trì cùng khoảng cách với độ trễ giảm độ sáng màn hình như được định cấu hình ban đầu.
Nếu bạn đặt chính sách này là True hoặc không đặt, thì mô hình giảm độ sáng thông minh sẽ bật và được phép kéo dài thời gian cho đến khi màn hình tối đi. Nếu bạn đặt chính sách này là False, thì mô hình giảm độ sáng thông minh sẽ không ảnh hưởng tới quá trình giảm độ sáng màn hình.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerSmartDimEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)