Процент на промяна на забавянето на затъмняването на екрана в режим за презентации

Посочва процента на промяна на забавянето на затъмняването на екрана, когато устройството е в режим за презентации.

Ако това правило е зададено, указва съответния процент на промяна. При такава промяна забавянията за изключване на екрана, за заключването му и при неактивност се коригират, така че да запазят същото отстояние от забавянето на затъмняването на екрана като първоначално конфигурираното.

Ако правилото не е зададено, се използва коефициент на промяна по подразбиране.

Коефициентът трябва да е поне 100%. Не са разрешени стойности, които биха направили забавянето на затъмняването на екрана в режим за презентации по-малко от обичайното.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Процент на промяна на забавянето на затъмняването на екрана в режим за презентации:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)