Ποσοστό κατά το οποίο προσαρμόζεται η καθυστέρηση μείωσης φωτεινότητας στη λειτουργία παρουσίασης

Προσδιορίζει το ποσοστό κατά το οποίο προσαρμόζεται η καθυστέρηση μείωσης της φωτεινότητας της οθόνης όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία παρουσίασης.

Αν ρυθμιστεί αυτή η πολιτική, προσδιορίζει το ποσοστό κατά το οποίο προσαρμόζεται η καθυστέρηση μείωσης της φωτεινότητας της οθόνης όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία παρουσίασης. Όταν γίνεται προσαρμογή της καθυστέρησης μείωσης της φωτεινότητας της οθόνης, οι καθυστερήσεις απενεργοποίησης και κλειδώματος της οθόνης προσαρμόζονται αναλόγως, ώστε να διατηρούνται οι ίδιες χρονικές διαφορές με τη μείωση φωτεινότητας που ορίζονται στις αρχικές ρυθμίσεις.

Αν δεν ρυθμιστεί αυτή η πολιτική, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος συντελεστής προσαρμογής.

Ο συντελεστής προσαρμογής πρέπει να είναι 100% ή μεγαλύτερος. Δεν επιτρέπεται η χρήση τιμών που θα μείωναν την καθυστέρηση μείωσης φωτεινότητας της οθόνης σε τιμές μικρότερες της "κανονικής" καθυστέρησης.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Ποσοστό κατά το οποίο προσαρμόζεται η καθυστέρηση μείωσης φωτεινότητας στη λειτουργία παρουσίασης:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)