Porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen sa presentation mode

Tinutukoy ang porsyento ng pag-scale ng pag-antala bago magdilim ang screen kapag nasa presentation mode ang device.

Kung nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang porsyento ng pag-scale ng pag-antala bago magdilim ang screen kapag nasa presentation mode ang device. Kapag naka-scale ang pagkaantala ng pagdilim, masasaayos ang mga pagkaantala ng screen off, screen lock at idle upang panatilihin ang parehong agwat mula sa pag-aantala ng pagdilim ng screen gaya ng orihinal na pagkaka-configure.

Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang isang default na salik ng scale.

Dapat nasa 100% o higit pa ang salik ng scale. Hindi pinahihintulutan ang mga value magpapaikli sa pag-aantala ng pagdilim ng screen sa presentation mode kaysa sa regular.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen sa presentation mode:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)