Procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen ska skalanpassas i presentationsläge

Anger den procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen skalanpassas när enheten är i presentationsläge.

Om den här principen är inställd anges den procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen skalanpassas när enheten är i presentationsläge. När fördröjningen av skärmdämpningen skalanpassas anpassas fördröjningarna för när skärmen stängs av, låses och inte används så att avstånden från fördröjningen för skärmdämpningens ursprungliga inställning bibehålls.

Om den här principen inte har angetts används en standardskalningsfaktor.

Skalningsfaktorn måste vara 100 % eller mer. Värden som skulle göra fördröjningen av skärmdämpningen i presentationsläge kortare än den vanliga fördröjningen tillåts inte.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7

Procentsats med vilken fördröjningen av skärmdämpningen ska skalanpassas i presentationsläge:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)